กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 ตรวจพบ-จบ-จ่าย สูงสุด 100,000 บาท รับประกันภัยโดย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
 • 99 บาท
  SMK99
 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  20,000 บาท
 • 199 บาท
  SMK199
 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  50,000 บาท
 • 399 บาท
  SMK399
 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  100,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 • 1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย พำนักอยู่ในประเทศไทย อายุ 1-99 ปี
 • 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • 3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • 4. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง ผู้ป่วยติดเตียง
 • 5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
 • 6. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )
 • 8. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง
 • 9. ระยะเวลารอคอย ( waiting period )14 วันสำหรับกรมธรรม์ปีแรก

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย
บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)"
ท่านจะได้รับกรมธรรม์ทางsmsจากสินมั่นคงภายใน 3-5 วันทำการ

คำถามเรื่องประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

แจ้งปัญหาการใช้งาน ตรวจสอบกรมธรรม์

หากเกิน 24 ชั่วโมงแล้วไม่ได้รับ sms/email ให้แอดไลน์นี้เพื่อทำการตามงานค่ะ