ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 MAZDA 2 1300 CC ปี 2016 โดย ไทยศรีประกันภัย

ไทยศรีประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ MAZDA 2 1300 CC ปี 2016
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 320,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 320,000 บาท
น้ำท่วม 320,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. *** อัตราค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวมพรบ.***
  2. อัตราค่าเบี้ยดังกล่าวรวมทนตกแต่งมูลค่า 20,000 บาท หากในกรณีที่มีการตกแต่งมากกว่านีค่าเบียส่วนเพิ่มทุน 10,000 บาท เบี้ย 300 บาท รวมภาษีอากร
  3. ทุนประกันภัย ที 80 % จากราคากลางของทางบริษัท ฯ หากกรณีใช้ทุนเกินกว่า80 %เก็บเพิม 10,000 ละ 300 บาท รวมภาษีอากร
  4. หมายเหตุ
  5. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้สําหรับงาน(สําหรับงานใหม่เท่านั่น และเป็นรถที่ไม่เคยทําประกันภันกับทางบริษัทฯ)
ราคา 14,500 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -600 บาท
ยอดชำระ 14,545.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
แพ็จเกจนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4, 6 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply