ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 MG MG3 1500 CC ปี 2018 โดย เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมห้าง"

สำหรับรถ MG MG3 1500 CC ปี 2018
ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ทุนประกัน 360,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 360,000 บาท
น้ำท่วม 360,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. การเลือกใชัอัตราเบี้ยแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด ให้อ้างอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งจังหวัดนั้น
 2. - ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
 3. - ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด (จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล)
 4. 2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ที่ระบุข้างต้นเท่านั้น รหัส 110 รถยนต์นั่ง (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 คน
 5. รหัส 320 รถยนต์บรรทุก (การใช้ส่วนบุคคล/การใช้เพื่อการพาณิชย์)
 6. ห้ามใช้อัตราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือตู้เย็น หรือติดตั้งหลังคากรงเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง
 7. 3. เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ. รหัส 110 จำนวน 645.21 บาท
 8. รหัส 320 จำนวน 967.28 บาท
 9. 4. ซ่อมห้าง รับรถอายุไม่เกิน 2-5ปี
 10. 5. ซ่อมอู่ รับรถอายุไม่เกิน 2-10 ปี
 11. 6. กำหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรัรบประกันที่ 80% ของราคาตลาด กรณีทุนไม่เกิน 600,000 บาท ปรับช่วงทุนละ 10,000 บาท โดยใช้หลักการปัดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึ้น
 12. 7. คุ้มครองภัยก่อการร้าย
 13. 8. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
 14. 9. เฉพาะประกันภัยรายใหม่เท่านั้น รวมถึงงานต่ออายุในปีถัดไปสำหรับกิจกรรมนี้เท่านั้น
 15. 10. แจ้งงานได้ถึงวันที่ 30/6/62
ราคา 18,500 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -800 บาท
ยอดชำระ 18,345.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 6 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply