ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2400 CC ปี 2018 โดย ธนชาตประกันภัย

ธนชาตประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ MITSUBISHI PAJERO SPORT 2400 CC ปี 2018
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 900,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 900,000 บาท
น้ำท่วม 900,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 300,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 300,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. เงื่อนไขการรับประกันภัย

  ประกันภัยประเภท 1
 2. คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย
 3. รับประกันภัยภัยรถยนต์ซ่อมศูนย์อายุ 2-5ปี และซ่อมอู่ 2-7 ปี
 4. ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการทำประกันภัย
 5. ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ยกเว้น กรณีไม่ได้เกิดจากการชน/คว่ำ และไม่สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
 6. เป็นกรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
 7. รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน
 8. คุ้มครองเพิ่มเติม Motor Top Up เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม จากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี (รวมกันทั้งฝ่ายถูก และฝ่ายผิด) ฝ่ายถูก 1,000 บาท/ครั้ง ฝ่ายผิด 1,000 บาท/ครั้ง
 9. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 7 คน) 1,000 บาท/วัน
ราคา 17,140 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -740 บาท
ยอดชำระ 17,045.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
แพ็จเกจนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4, 6, 10 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply