ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017 โดย ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมห้าง"

สำหรับรถ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ทุนประกัน 370,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 370,000 บาท
น้ำท่วม 370,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 300,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 300,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. เงื่อนไขความคุ้มครอง
  2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกคัน
  3. กำหนดทุนประกันภัยใช้ราคาตลาดหักค่าเสื่อม 20% สำหรับรถยุโรป และ 10% สำหรับรถอื่นๆ
  4. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีอากร (ไม่รยท พ.ร.บ. จำนวน 645.21 บาท)
  5. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวเฉพาะงานใหม่เท่านั่น โดยปีต่ออายุจะพิจารณาตามประวัติของลูกค้าแต่ละราย
  6. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ในวงเงินไม่เกิน 20,000บ.
  7. กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
ราคา 20,500 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -900 บาท
ยอดชำระ 20,245.21 บาท
-0 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 4, 3, 6 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply