ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017 โดย ธนชาตประกันภัย

ธนชาตประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 350,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 350,000 บาท
น้ำท่วม 350,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 300,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 300,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. ประกันภัยประเภท 1
  2. คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย
  3. รับประกันภัยภัยรถยนต์อายุ 2-7ปี
  4. ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการทำประกันภัย
  5. ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ยกเว้น กรณีไม่ได้เกิดจากการชน/คว่ำ และไม่สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
  6. เป็นกรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
  7. รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน
  8. คุ้มครองเพิ่มเติม Motor Top Up เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม จากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี (รวมกันทั้งฝ่ายถูก และฝ่ายผิด) ฝ่ายถูก 1,000 บาท/ครั้ง ฝ่ายผิด 1,000 บาท/ครั้ง
  9. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 7 คน) 1,000 บาท/วัน
ราคา 15,000 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -600 บาท
ยอดชำระ 15,045.21 บาท
-0 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4, 6 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply