ประกันภัยรถยนต์3+ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017 โดย เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย ชั้น3+ "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 200,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 0 บาท
น้ำท่วม 0 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. เงื่อนไขการรับประกันภัย

  รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั้ง (รหัส 110) รถเก๋ง-เอเชีย เฉพาะรถที่อยู่ในกลุ่ม 3 4 5
 2. รถ Pick up กระบะทุก ส่วนบุคคล ไม่ติดคอก ตู้ (รหัส 320) (น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน)
 3. อายุรถ ไม่เกิน 20ปี (ตามปีจดทะเบียน)
 4. รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย
 5. รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
 6. รถนำเข้า
 7. รถ Super Car เช่น Porsche Bentley Rolls-Royce เป็นต้น
 8. รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
 9. รถที่ไม่มีการผบิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
 10. รถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถที่มีราคาตลาด ณ ปัจจุบันน้อยกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย
ราคา 5,300 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0 บาท
ยอดชำระ 5,945.21 บาท
-0 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4, 6 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply