ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017 โดย เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 100,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท
คุ้มครองบุคคลภายนอก 750,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 100,000 บาท
น้ำท่วม 100,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) 200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. เงื่อนไขการรับประกันภัย

  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล(รหัส 110) เฉพาะกลุ่ม 3 4 5
 2. รถกระบะ/รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสาร
 3. รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล)
 4. ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์
 5. คุ้มครอง 5 ที่นั่ง(รวมผู้ขับขี่)
 6. รับรถอายุไม่เกิน 15ปี (**ปีที่ 13-15 ต้องแนบรูปถ่าย และส่งให้ทางบริษัท ดำเนินการออกกรมธรรม์เท่านั้น)
 7. ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา โครงเหล็ก ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 8. มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
 9. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ไม่ใช่มาตรฐานจากโรงงาน
 10. ซ่อมอู่ประกัน
 11. ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 12. ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์
 13. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
ราคา 6,900 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0 บาท
ยอดชำระ 7,545.21 บาท
-0 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 6, 4, 3 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply