ประกันภัยรถยนต์2+ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017 โดย แอลเอ็มจี ประกันภัย

แอลเอ็มจี ประกันภัย ชั้น2+ "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 100,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 100,000 บาท
น้ำท่วม 0 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 50,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. อัตราเบี้ยฯนี้ สำหรับ รหัส 110 (กลุ่ม3-5กระบะ4ประตู) และรหัสปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน
  2. รหัส110 คุ้มครอง PA,ME 7 คน รหัส 320 คุ้มครอง PA,ME 3 คน
  3. อัตราเบี้ยฯนี้ ใช้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถยนต์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง หรือติดตั้งเพิ่มเติม เช่น คอกเหล็ก ตู้แห้งบรรทุก
  4. ทุนประกันภัยตัวรถยนต์ต้องไม่เกิน 100% ของมูลค่าตลาด ณ ขณะขอเอาประกันภัย
  5. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเฉพาะกรณีชนกับยานพาหนะทางบก ผู้เอาประกันภัยต้องสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
  6. การแจ้งงานโปรดระบุ Product + CA Code ตามที่แจ้ง
  7. อัตราเบี้ยฯนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้แล้ว
  8. อัตราเบี้ยฯนี้ได้รวมบริการเสริมพิเศษ Roadside Service
  9. ข้อเสนอฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ราคา 5,900 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -200 บาท
ยอดชำระ 6,345.21 บาท
-0 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 6 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply