ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017 โดย ไทยประกันภัย

ไทยประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 370,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 370,000 บาท
น้ำท่วม 370,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. เงื่อนไขการรับประกันภัย ดังนี้
 2. รถเก๋ง (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง รหัส 110 ) ไม่ใช้ รับจ้าง หรือให้เช่า (ผู้ขับขี่ 1 ท่าน และผู้โดยสาร 6 ท่าน) อายุรถ 2-15 ปี
 3. กรณีใช้รถผิดประเภทประกันภัยจะไม่คุ้มครอง
 4. ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครงเหล็ก,รถสปอร์ต รถโหลดเตี้ย รถแข่ง หรือ รถดัดแปลงสภาพ ทุกชนิด ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 5. คุ้มครองเฉพาะการใช้รถยนต์ในอาณาเขตประเทศไทย
 6. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งกับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือ ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 7. เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พรบ.
 8. บริษัทฯขอตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัยทุกกรณี โดยจะไม่คุ้มครองหากยังไม่ได้พิจารณาผลตรวจสภาพ
 9. ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ ณ วันที่เอาประกันภัย
 10. แผนการประกันภัยนี้เป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่ และไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
 11. เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยรวมส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
 12. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ประกันภัยตามยี่ห้อ/รุ่นรถและหรือ ช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดข้างต้นเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ระยะเวลาบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 01/05/2019 เป็นต้นไป
ราคา 15,500 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -700 บาท
ยอดชำระ 15,445.21 บาท
-0 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply