วิริยะประกันภัย

อุ่นใจรักษ์

การบันทึกข้อมูลสำเร็จ:

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

การบันทึกข้อมูลผิดพลาด:

กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง หรือติดต่อ Call center 02-881-1888

ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี
400,000
ต่อปีรับการรักษาได้ในโรงพยาบาลในเครือ BDMS เท่านั้น
คุ้มครองต่อครั้ง
400,000
ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการพยาบาล
400,000
จ่ายตามจริง

ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน
3,500
(สูงสุด 365 วัน)

ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (I.C.U.) 
7,000
(สูงสุด 15 วัน)

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ค่าตรวจโรคในห้องแล็ปค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง

ค่าธรรมเนียมแพทย์
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาโดยการผ่าตัด
จ่ายตามจริง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
จ่ายตามจริง

ค่ารถพยาบาล
4,000
ต่อครั้ง

กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

(อบ.1) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ

(อบ.2) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร หรือการได้ยิน เนื่องจากอุบัติเหตุ
100,000

ทันตกรรม

ชดเชยรายได้

* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน - 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 61 ปี - 65 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์)
 • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี โดยเด็กจะไม่สามารถซื้อประกันคนเดียว หรือร่วมกับบุคคลอื่นที่มิใช่พ่อหรือแม่ และต้องซื้อแผนเทียบเท่ากับผู้ปกครอง (พ่อ และ/หรือ แม่) หรือต่ำกว่าผู้ปกครอง และ หากเด็กซื้อ OPD ผู้ปกครองต้องซื้อ OPD ที่วงเงินเท่ากับหรือสูงกว่าเด็ก
 • อายุ 16 ปี สามารถสมัครคนเดียวได้ กรณีผู้เอาประกันที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จะต้องมีลายเซ็น พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ลงนามในใบคำขอแทนผู้เอาประกัน กรณีผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ปกครองเซ็นให้จะต้องมีใบเซ็นมอบอำนาจ / ผู้แทนโดยชอบธรรมจาก พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง แนบด้วยทุกครั้ง เว้นแต่ผู้เยาว์นั้นมีการแต่งงานตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

 • ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่าน
  เกณฑ์การพิจารณารับประภันภัยของบริษัท
 • ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกัน
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บและจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที
  นับจากวันที่กรมธรรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ความคุ้มครองเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน  หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระยะเวลา 120วัน  หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคที่เป็นมาแต่กำเหนืด เรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • รับการรักษาได้ในโรงพยาบาลในเครือ BDMS เท่านั้น

หมายเหตุ

 • แผนความคุ้มครองนี้สำรหับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เอกสารประกอบแคมเปญ  (ดาวน์โหลด)

ราคา 12,984.00 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0.00 บาท
ยอดชำระ 12,984.00 บาท
เงื่อนไข :
ยืนยัน ยืนยัน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply