สินมั่นคงประกันภัย

4 โรคสุดฮิต

การบันทึกข้อมูลสำเร็จ:

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

การบันทึกข้อมูลผิดพลาด:

กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง หรือติดต่อ Call center 02-881-1888

ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี
100,000
คุ้มครอง 4 โรค
คุ้มครองต่อครั้ง
50,000
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการพยาบาล
50,000
ต่อครั้ง

ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน
2,500
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (I.C.U.) 
5,000
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ค่าตรวจโรคในห้องแล็ปค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง

ค่าธรรมเนียมแพทย์
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาโดยการผ่าตัด
จ่ายตามจริง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
จ่ายตามจริง

ค่ารถพยาบาล

กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.
25,000
ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
1,000
ต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี)

(อบ.1) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ
100,000

(อบ.2) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร หรือการได้ยิน เนื่องจากอุบัติเหตุ

ทันตกรรม
2,000
ต่อปี (ระยะเวลารอคอย 65 วัน)

ชดเชยรายได้

* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 - 14 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใด
  ส่วนหนึ่งพิการ และต้องไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถาม
 • อุบัติเหตุคุ้มครองทันทีจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีอาการตามที่ระบุไว้ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยันยัน

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นใระยะเวลา 15 วัน 
  หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การรักษาพยาบาลด้านทันตกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 65 วัน
  หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามเกณฑ์บริษัทฯ
 • เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้

เอกสารประกอบแคมเปญ (ดาวน์โหลด)

ราคา 4,300.00 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0.00 บาท
ยอดชำระ 4,300.00 บาท
เงื่อนไข :
ยืนยัน ยืนยัน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply