ไอโออิกรุงเทพประกันภัย

AIOI P.A. SAVE SAVE SAVE 1 ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย

การบันทึกข้อมูลสำเร็จ:

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

การบันทึกข้อมูลผิดพลาด:

กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง หรือติดต่อ Call center 02-881-1888

ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี
300,000
(คุ้มครองอ.บ.1 / การถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย)
คุ้มครองต่อครั้ง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการพยาบาล

ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน

ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (I.C.U.) 

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ค่าตรวจโรคในห้องแล็ปค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล

ค่าธรรมเนียมแพทย์

ค่ารักษาโดยการผ่าตัด

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

ค่ารถพยาบาล

กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
20,000
(ต่อครั้ง)

(อบ.1) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ
300,000
(การขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 600,000/ค่าปลงศพ 20,000)

(อบ.2) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร หรือการได้ยิน เนื่องจากอุบัติเหตุ

ทันตกรรม

ชดเชยรายได้
300
(ต่อวัน/ไม่เกิน 365 วัน)

* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป ที่ประกอบขั้นอาชีพ 1 และ 2 (ตามตารางแนบ)
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปี มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากความพิการใดๆ
  3. ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 66-70 ปีในทุกกลึ่มอาชีพ เสนอความคุ้มครองแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น
  4. นักเรียน นักศึกษา พ่อบ้าน/แม่บ้านที่ไม่ประกอบอาชีพ ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  5. อาชีพที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง พนักงานดับเพลิง พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเทศกิจ พนักงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ พนักงานขับรถ/คนติดรถบรรทุก พนักงานรับจ้าง(บริการอาหาร/ส่งของ) คนงานก่อสร้าง คนงานเหมืองแร่ คนงานในโรงานปิโตรเลียมเคมี คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส คนงานในโรงงานกลั่นน้ำมัน นักข่าวภาคสนาม เจ้าหน้าที่กู้ภัย นักแข่งรถ นักกีฬาอาชีพ สตั๊นท์แมน ดารา นักแสดง ชาวประมง อาชีพที่ทำงานกลางทะเล/แท่นขุดเจาะ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง พนักงานบนอากาศยาน พระสงฆ์ ทหาร ตำรวจ นักสืบ
  6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายถึง วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ (วันที่ 13 ถึง 15 เมษายน) วันแรงงานแห่งชาติ วันวิสาขบูชา วันพืชมงคล วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ
  7. คความคุ้มครองมีผลบังคับ เมื่อได้รับการอนุมัติรับประกันภัยจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
ราคา 850.00 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0.00 บาท
ยอดชำระ 850.00 บาท
เงื่อนไข :
ยืนยัน ยืนยัน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply