เมืองไทยประกันภัย

HEALTH ME แผน 1

การบันทึกข้อมูลสำเร็จ:

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

การบันทึกข้อมูลผิดพลาด:

กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง หรือติดต่อ Call center 02-881-1888

ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี
1,000,000
คุ้มครองต่อครั้ง
1,000,000
*จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 1,000,000
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการพยาบาล
1,000,000
จ่ายตามจริง*

ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน
7,000

ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (I.C.U.) 
จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ค่าตรวจโรคในห้องแล็ปค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง*

ค่าธรรมเนียมแพทย์
จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาโดยการผ่าตัด
จ่ายตามจริง*

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
จ่ายตามจริง*

ค่ารถพยาบาล
จ่ายตามจริง*

กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

(อบ.1) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ
100,000
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 บาท

(อบ.2) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร หรือการได้ยิน เนื่องจากอุบัติเหตุ

ทันตกรรม

ชดเชยรายได้

* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 6-70 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี) เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น และซื้อแผนประกันนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อคนเท่านั้น
  2. ต้องไม่ประกอบอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานติดตั้ง/เช็คกระจกอาคารสูง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คงงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คงงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพรับจากทำไร่ รับจ้างทำสวน และคนงานประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ ขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง
  3. เบี้ยประกันจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
  4. ผู้เอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
  5. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันมีผลบังคับครั้งแรก
  6. ความคุัมครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  7. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัยและประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

 

ราคา 11,071.00 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0.00 บาท
ยอดชำระ 11,071.00 บาท
เงื่อนไข :
ยืนยัน ยืนยัน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply