กรุงเทพประกันภัย

Happy Healthy Plan

การบันทึกข้อมูลสำเร็จ:

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

การบันทึกข้อมูลผิดพลาด:

กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง หรือติดต่อ Call center 02-881-1888

ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี
ไม่จำกัดวงเงิน
คุ้มครองต่อครั้ง
20,000
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการพยาบาล
20,000

ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน
2,000
(สูงสุด 30 วัน)

ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (I.C.U.) 
4,000
(สูงสุด 10 วัน)

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ค่าตรวจโรคในห้องแล็ปค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล
20,000

ค่าธรรมเนียมแพทย์

ค่ารักษาโดยการผ่าตัด
40,000
ต่อครั้ง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
1,000
วันละครั้งสูงสุด30วันต่อปี

ค่ารถพยาบาล
1,000

กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.
4,000
ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

(อบ.1) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ

(อบ.2) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร หรือการได้ยิน เนื่องจากอุบัติเหตุ

ทันตกรรม

ชดเชยรายได้

* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม

*วงเงินกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินต่อครั้ง และค่ารถพยาบาล คำนวณอยู่ภายในวงเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. การเลือกซื้อความคุ้มครองคนไข้ในและคนไข้นอกสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองต่างแผนกันได้

2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

4.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เอกสารประกอบแคมเปญ (ดาวน์โหลด)

ราคา 17,180.00 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0.00 บาท
ยอดชำระ 17,180.00 บาท
เงื่อนไข :
ยืนยัน ยืนยัน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply