วิริยะประกันภัย

Viriyah Healthcare By BDMS แผน 3

การบันทึกข้อมูลสำเร็จ:

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

การบันทึกข้อมูลผิดพลาด:

กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง หรือติดต่อ Call center 02-881-1888

ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี
700,000
คุ้มครองต่อครั้ง
700,000
*จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 700000
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการพยาบาล
700,000
จ่ายตามจริง*

ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน
8,000

ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (I.C.U.) 
16,000

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ค่าตรวจโรคในห้องแล็ปค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง*

ค่าธรรมเนียมแพทย์
จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาโดยการผ่าตัด
จ่ายตามจริง*

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
จ่ายตามจริง*

ค่ารถพยาบาล
8,000

กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.
จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

(อบ.1) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ

(อบ.2) การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร หรือการได้ยิน เนื่องจากอุบัติเหตุ
10,000

ทันตกรรม

ชดเชยรายได้

* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  •  สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี
  •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
  •  ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
  •  การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • *หมายเหตุ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 15 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
ราคา 14,700.00 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0.00 บาท
ยอดชำระ 14,700.00 บาท
เงื่อนไข :
ยืนยัน ยืนยัน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply