ครม.อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน “ขนส่ง”ยันปี 64 นี้ ได้ใช้แน่ สนองนโยบาย ”ศักดิ์สยาม“

วันที่ 2 ก.พ. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ สีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ การแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี หรือการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ มีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ และ ตัวเลขได้ เพื่อนำลักษณะแผ่นป้ายดังกล่าวและหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการของประชาชนออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ในปัจจุบัน ได้มีการกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จะแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 1 ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 2 และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก

บรรทัดที่ 2 เป็นตัวอักษรแสดงชื่อจังหวัด

ราคาป้ายทะเบียนพิเศษ ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท/ป้าย

การแก้กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

โดยวางวิธีการไว้ว่า เจ้าของรถทั้งบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถแบบพิเศษเป็นการเฉพาะ สามารถเปิดหมวดป้ายทะเบียนใหม่ได้เอง เพื่อใช้แทนหมวดอักษรเดิม ซึ่งจะใช้เป็น ชื่อห้างร้าน บริษัท หรือตัวอักษรที่ชอบ เป็นชื่อเฉพาะได้ และยังสามารถเลือกหมวดตัวเลขต่อท้ายได้เองด้วยว่าต้องการเลขอะไร สามารถเสนอจองซื้อกับกรมการขนส่งทางบกได้เลย โดยกำหนด อัตราขั้นต่ำไว้ที่ 1 ล้านบาท/ป้ายทะเบียน

 

ขอขอบคุณที่มา : prachachat.net

Write A Comment