ทำไม “ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก” ถึงสำคัญ

คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับทุนประกัน เพราะนั่นคือจำนวนเงินสูงสุดที่จะได้รับ เมื่อเกิดเหตุและตัวรถเสียหาย แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน และหลายคนมักจะมองข้ามไปก็คือ “ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก”

ยกตัวอย่างเมื่อรถเราเกิดเหตุและเป็นฝ่ายผิด   คู่กรณีของเราขับรถที่มีราคาสูง เช่น Super car ต่างๆ ซึ่งค่าซ่อมรถ หรือทรัพย์สินที่เสียหายมีมูลค่าสูง (ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุ) หากประกันที่คุณทำไว้ให้วงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกน้อย โดยปัจจุบันทุกกรมธรรม์จะมีวงเงินขั้นต่ำที่ 500,000 บาท อาจไม่เพียงพอสำหรับค่าซ่อมรถคู่กรณีและค่าเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้น

ดังนั้นเวลาทำประกัน เราควรให้ความสำคัญและตรวจสอบวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้น

Write A Comment