ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ…

คือ เงินชดเชยที่เราสามารถเรียกร้องได้จากบริษัทประกันรถของคู่กรณี เมื่อเกิดเหตุขึ้นโดยที่เราเป็นฝ่ายถูกและเราต้องเอารถเข้าซ่อมทำให้ในระหว่างนั้น เราไม่มีรถใช้งาน เราสามารถเรียกเงินชดเชยจากบริษัทประกันรถของรถคู่กรณีหรือจากคู่กรณีที่เราประสบเหตุได้ เช่น ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถที่เราต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานโดยประมาณตามความเป็นจริง

ทั้งนี้สำหรับรถยนต์  ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน  หรือ รถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน 7 คน  ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ  500 บาท รถยนต์รับจางสาธารณะ ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน  ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท  และ รถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน  หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน 7 คน  ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ  1,000 บาท

ค่าขาดประโยชน์

1. รถยนต์นั่ง หมายถึง รถนั่งที่นั่งได้ไม่เกิน 7 คน รวมทั้งคนขับ ได้แก่
-รถเก๋ง
-รถตรวจการเล็ก หรือ รถแวนเล็ก
-รถจี๊ปช่วงสั้น    
-รถสามล้อเครื่อง

อัตราไม่น้อยกว่า วันละ 500 บาท

2. รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ  หมายถึง รถที่นั่งได้ไม่เกิน 7 คน รวมทั้งคนขับ ซึ่งต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะได้แก่
-รถแท็กซี่
-รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
-รถสามล้อแท็กซี่

อัตราไม่น้อยกว่า วันละ 700 บาท

3. รถยนต์โดยสาร หมายถึง รถยนต์ที่นั่งได้เกิน 7 คน รวมทั้งคนขับได้แก่
-รถตู้โดยสาร
-รถปิคอัพ หรือ รถโดยสารที่นั่งสองแถว
-รถเมล์โดยสาร

อัตราไม่น้อยกว่า วันละ 1,000 บาท

Write A Comment