ซ่อมห้าง

คือการนำรถไปซ่อมที่ศูนย์บริการที่เราออกรถมานั่นเอง หรืออาจนำไปซ่อมกับศูนย์ฯยี่ห้อรถนั้นๆ แต่เป็นพื้นที่อื่นที่สะดวกกว่าก็ได้

ซ่อมอู่

การนำรถไปซ่อมอู่ทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

      1.อู่ในเครือบริษัทประกัน ได้รับการรองรับจากบริษัทประกัน สามารถนำรถเข้าไปซ่อมได้เลย และไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แต่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีที่ไม่ได้คุ้มครอง 

      2. อู่นอกเครือบริษัทประกัน คืออู่ที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในการรับรองของบริษัทประกันที่เราทำไว้ ในกรณีอู่แบบนี้ ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน 

ซ่อมห้าง

ข้อดี

มีอะไหล่แท้และอุปกรณ์รองรับ

งานซ่อมได้มาตราฐาน

มีการรับประกันงานซ่อมหากมีปัญหาในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสีย

ราคาซ่อมค่อนข้างสูง

ใช้ระยะเวลาในการซ่อมนาน

บางพื้นที่มีศูนย์รองรับน้อย

ซ่อมอู่

ข้อดี

ราคาซ่อมถูกกว่า

มีอู่ให้เลือกมากมาย

ระยะเวลาในการซ่อมเร็วกว่า

ข้อเสีย

งานซ่อมบางอู่ไม่ได้มาตราฐาน

อะไหล่ที่ใช้อาจไม่ใช่ของแท้

บางอู่ไม่รับประกันหลังซ่อม

*เงื่อนไขการซ่อมห้างขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน โดยส่วนใหญ่บริษัทจะรับซ่อมห้างที่อายุการใช้งานของรถไม่เกิน 7 ปี

Write A Comment