ตัวแทน VS นายหน้า ต่างกันอย่างไร ?

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คน คงสับสนกับคำว่า “ตัวแทน” และ “นายหน้า” กันอยู่ไม่น้อย เพราะคำทั้งสองนี้มักจะใช้คู่กันอยู่บ่อยๆ จนบางครั้งเราอาจคิดว่าเป็นคำเดียวกัน หรือมีความหมายเหมือนกัน แต่สำหรับธุรกิจประกันภัยแล้วทั้ง 2 คำนี้มีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องวันนี้ประกัน.com จึงขอมาให้ข้อมูลแก่ทุกคนดังนี้

ตัวแทน (Agent) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ชักชวนบุคคลอื่นมาทำประกันภัย สามารถทำบริษัทที่ตนสังกัดได้เพียงบริษัทเดียว ดังนั้นในการนำเสนอขายประกัน จึงขายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตนสังกัดเท่านั้น

นายหน้า (Broker) คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ มีหน้าที่เสนอขายความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกัน เพราะนายหน้าจะไม่ขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จึงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เอาประกันได้ตัดสินใจเลือก 

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อประกันผ่านบริษัทประกันโดยตรง ผ่านตัวแทน หรือผ่านนายหน้า ประกัน.com อยากให้คุณศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ หรือหากอยากได้ที่ปรึกษาประกันภัยเราจะช่วยคุณเอง

Write A Comment