ประกันภัยเดินทาง

        ปัจจุบันการพักผ่อนของใครหลายๆคน มักจะเป็นการได้ออกเดินทาง แต่นอกจากการเตรียมตัววางแผนการเดินทางแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ ประกันภัยการเดินทาง หากเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน ประกันการเดินทางก็คงช่วยเบาใจ วันนี้ ANC จะมาแชร์ว่าทำไมเราต้องซื้อประกันการเดินทาง

ทำไมต้องทำประกันเดินทาง

การเดินทางไม่ว่าจะใกล้ หรือ ไกล เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะต้องเผชิญอะไรบ้างและอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้เสมอ เช่น ทรัพย์สินสูญหาย เที่ยวบินถูกยกเลิก หรือ รุนแรงถึงขั้นเจ็บป่วย และการเกิดอุบัติเหตุ และหากเดินทางข้ามประเทศก็ได้กำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องทำประกันภัยการเดินทาง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศด้วย

ซื้อง่าย เลือกได้ 

ปัจจุบันประกันภัยการเดินทาง มีให้เลือกหลากหลายอยู่ในทุกบริษัทประกันภัยชั้นนำ  โดยแผนประกันมีทั้งแบบรายเที่ยว รายวันและรายปี ขอบเขตคุ้มครองมีตั้งแต่คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยค่ารักษาพยาบาล  ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีประเภทความคุ้มครองเกี่ยวกับการยกเลิก หรือ การล่าช้าที่เกิดขึ้นในเดินทางด้วย ส่วนค่าเบี้ยประกันก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันขึ้นอยู่กับขอบเขตความคุ้มครองที่ต้องการ

ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในต่างประเทศ

ค่ารักษาพยาบาลก็สูงกว่าบ้านเรา

ข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งข้อดีของการซื้อประกันการเดินทางทีี่ทางเราได้หยิบยกขึ้นมา แต่ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่ได้ประโยนช์เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง  ซึ่งอยากแนะนำว่าซื้อติดไว้ เพราะเมื่อหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแล้วละก็คงช่วยให้เบาใจได้ไม่มากก็น้อย

        ข้อความข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งข้อดีของการซื้อประกันการเดินทางทีี่ทางเราได้หยิบยกขึ้นมา แต่ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่ได้ประโยนช์เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง  ซึ่งอยากแนะนำว่าซื้อติดไว้ เพราะเมื่อหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแล้วละก็คงช่วยให้เบาใจได้ไม่มากก็น้อย

Write A Comment