มอไซค์ล้ม  ไม่มีคู่กรณี เบิก พ.ร.บ.  ได้ไหม?

        เมื่ออุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเราจะระวังแค่ไหนก็ตาม ก็อาจมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเราได้ เช่น ขี่มอเตอร์ไซค์ชนฟุตบาท หรือรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บ แล้วถ้าหากรถล้มแบบไม่มีคู่ กรณี จะเบิก พ.ร.บ. ได้ไหม? ANC มีคำตอบ!

 

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น รถล้มเอง หรือ รถเสียหลักชนกับสิ่งกีดขวาง จนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากรถมอเตอร์ไซค์คันที่เกิดเหตุมี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่หมดอายุ ผู้ประสบจากรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น รวมทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะ “ค่าเสียหายเบื้องต้น” เท่านั้น

 

 

ค่าเสียหายเบื้องต้น

1. กรณีบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) ได้สูงสุดคนละไม่เกิน 30,000 บาท

2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ สามารถเบิกค่าชดเชยได้คนละ 35,000 บาท (หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี สามารถเบิกรวมกันไม่เกินคนละ 65,000 บาท)

ความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ (อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี)

ค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ประสบภัย
2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)

ค่าทดแทนสินไหม กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัย
2. ใบรับรองแพทย์
3. หนังสือรับรองคนพิการ
4. สำเนาบันทึกประจำวันหรือหลักฐาน ที่แสดงว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

 ค่าทดแทนสินไหม กรณีเสียชีวิต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัย
2. ใบมรณบัตรของผู้ประสบภัย
3. สำเนาบัตรปชช และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
4. สำเนาบันทึกประจำวันหรือหลักฐาน ที่แสดงว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

จะเห็นได้ว่าการมี พ.ร.บ. นั่น เป็นประโยชน์มาก นอกจากบรรเทาค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วนั้น

ต่อให้เมื่อเกิดเหตุจะมีคู่กรณี หรือ ไม่มีคู่กรณีก็ตาม พ.ร.บ. ก็ยังคงคุ้มครอง แต่ พ.ร.บ ต้องห้ามอายุเด็ดขาด เพราะจะไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ จาก พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เลยค่ะ

Write A Comment