ห้ามพลาด! วิธียื่นภาษีเงินได้ออนไลน์ ปี 2566 (แบบละเอียด!!)

เช็คความพร้อม ยื่นภาษีเงินได้ปี 2566 ของเงินได้ปี 2565 ยื่นภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม-8 เมษายน 2566 

ส่วนกรณีผู้ที่จะยื่นเอกสาร เสียภาษีแบบกระดาษ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สำหรับมือใหม่ ที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นครั้งแรก สิ่งที่ต้องรู้ เอกสารที่ต้องเตรียม และวิธียื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ของกรมสรรพากร >> www.rd.go.th/272.html

ก่อนอื่นเรามารู้จักกับคำว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร และ ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 ต่างกันยังไงมาศึกษากันเลยค่ะ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่

กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี ซึ่งแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ควรรู้มีดังนี้

ㆍภ.ง.ด.90

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล

 

ㆍภ.ง.ด.91

แบบแสดงรายการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน โดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

 

ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ บุคคลซึ่งมีเงินได้เกิน 120,000 บาท /ปี ทั้งบุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตาย  โดยมีเงินได้พึ่งประเมินขั้นต่ำ แบ่งตามประเภทเงินได้ และ สถานะดังนี้

– เงินเดือนเพียงอย่างเดียว สถานะ : โสด 120,000 บาท สถานะ : สมรส 220,000 บาท

– เงินได้ประเภทอื่น สถานะ : โสด 60,000 บาท สถานะ : สมรส 120,000 บาท

 

• ผู้ถึงแก่ความตายต้องเสียภาษี คืออะไร

ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี คือ บุคคลธรรมดา ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแต่ถึงแก่ความตายก่อนถึงกำหนดยื่นรายการเงินได้ กฎหมายยังถือว่ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีอยู่ ทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ต้องยื่นแบบเงินได้เพื่อเสียภาษีแทนในนามผู้ตาย ในปีที่ถึงแก่ความตายเพียง 1 ปี

อ่านบทความต่อ.. >> https://bit.ly/3EG6DSS

เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นภาษีเงินได้ปี 2565

1. เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ

2. รายการลดหย่อนภาษี ที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา บุตร หรืออุปการะคนพิการ เป็นต้น

3. เอกสารประกอบกรลดหย่อนภาษี เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ และสิทธิลดหย่อนจากโครงการรัฐบาล เป็นต้น

ขั้นตอนการ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

1. เข้าเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร หรือคลิก ที่นี่ www.rd.go.th/272.html

 

2. เข้าสู่ระบบ

 

3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีให้เราเลือกเบอร์เพื่อรับรหัส OTP

 

4. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

 

5. เลือก ภ.ง.ด.90/ 91 (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนยื่นภาษีก่อน)

 

6. ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องให้กดถัดไป

 

7. ระบุรายละเอียดเงินได้

 

ตารางยื่นภาษี 2565

 

8. เลือกประเภทเงินได้ และค่าลดหย่อนการเสียภาษี หากเป็นมนุษย์เงินเดือนให้เลือกมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และเงินที่ได้รับการลดหย่อน

9. กรอกรายการเงินเดือนค่าจ้างบำนาญต่าง ๆ โดยเอามาจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ กรอกในช่อง บันทึกจำนวนเงินที่สะสมตลอดปี” ที่สำคัญต้องไม่ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ส่วนคนที่เปลี่ยนงานหรือออกจากงานระหว่างปีให้ติดตามขอเอกสารของที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่ เพื่อนำมายืนรวมกันด้วย

10. บันทึกรายการค่าลดหย่อนที่เรามี กรอกใส่ทั้งหมด

11. ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณภาษี โดยระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติ

12. หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้ทำการยืนยันเพื่อยื่นแบบภาษี

13. กดยืนยันการจ่ายเงินหรือตรวจสอบการคืนภาษี และเลือกช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกที่สุด (เช่น พร้อมเพย์ผูกเบอร์โทรศัพท์ หรือผูกเลขบัตรประชาชน)

        หากไม่สะดวกยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่ หรือส่งเอกสารให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้เช่นกัน

 

สนใจประกันชีวิต >> https://bit.ly/3fNBqDA

Write A Comment