เช็ก! สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 และ เข็ม 4

 

หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในระลอกที่ 5 ประชาชนบางกลุ่มก็ยังไม่ได้รับวัคซีน บางกลุ่มก็ได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 เข็ม จึงทำให้มีความสับสนว่า วัคซีนที่ตัวเองฉีดไปนั้นเพียงพอหรือไม่ อีกทั้งสับสนว่าวัคซีนที่ฉีดต้องเป็นสูตรไหน? ล่าสุดกรมควบคุมโรค จึงออกมาเปิดเผยสูตรคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19

มาดูกันดีกว่าว่า ควรฉีดวัคซีนสูตรไหนที่จะทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพ

 การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน 

สูตรที่ 1

เข็มที่ 1-2 : ซิโนแวค + ซิโนแวค

เข็มที่ 3 : แอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป)

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

________________________________________________________________

สูตรที่ 2

เข็มที่ 1-2 : ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม

เข็มที่ 3 : ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป)

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

________________________________________________________________

สูตรที่ 3

เข็มที่ 1-2 : แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

เข็มที่ 3 : ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

**ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เลือก “โมเดอร์นา” ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

สูตรที่ 4

เข็มที่ 1-2 : ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์

เข็มที่ 3 : ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

________________________________________________________________

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

________________________________________________________________

สูตรที่5

เข็มที่ 1-2 : โมเดอร์นา + โมเดอร์นา

เข็มที่ 3 : ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

 

**หมายเหตุ

  • การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 สำหรับผู้ที่ได้ “วัคซีนสูตรอื่น” ที่นอกเหนือจากคำแนะนำกรมควบคุมโรค ให้เป็นไปตามดุลพินิจแพทย์และความสมัครใจผู้ฉีด
  • สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนยี่ห้อ “ไฟเซอร์” เป็นเข็มที่ 4 โดยประสงค์ “ฉีดครึ่งโดสหรือฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง” ให้เป็นไปตามดุลพินิจแพทย์และความสมัครใจผู้ฉีดเช่นกัน

 

 

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ 

สูตรที่ 1

เข็มที่ 1-2 : ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า

เข็มที่ 3 : แอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

________________________________________________________________

สูตรที่ 2

เข็มที่ 1-2 : ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า

เข็มที่ 3 : ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

________________________________________________________________

สูตรที่ 3

เข็มที่ 1-2 : ซิโนแวค + ไฟเซอร์

เข็มที่ 3 : ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

________________________________________________________________

สูตรที่ 4

เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์

เข็มที่ 3 : ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

________________________________________________________________

สูตรที่ 5

เข็มที่ 1-2 : แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์

เข็มที่ 3 : ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

เข็มที่ 4 : แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

 

**หมายเหตุ

  • การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 สำหรับผู้ที่ได้ “วัคซีนสูตรอื่น” ที่นอกเหนือจากคำแนะนำกรมควบคุมโรค ให้เป็นไปตามดุลพินิจแพทย์และความสมัครใจผู้ฉีด
  • สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนยี่ห้อ “ไฟเซอร์” เป็นเข็มที่ 4 โดยประสงค์ “ฉีดครึ่งโดสหรือฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง” ให้เป็นไปตามดุลพินิจแพทย์และความสมัครใจผู้ฉีดเช่นกัน

อ้างอิง: กรมควบคุมโรค

Write A Comment