เมื่อรถของเราเกิดอุบัติเหตุและได้ทำการเรียกบริษัทประกันมาดูแล สิ่งที่เราจะได้กลับมาหลังจากนัันคือ ใบเคลมประกัน ซึ่งใบเคลมประกันนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเก็บไว้เพราะจะแสดงว่าบริษัทที่คุณเอาประกันภัยนั้นจะช่วยเคลมส่วนใดบ้าง และสุดท้ายเรายังจะต้องนำ ใบเคลมประกัน ไปให้อู่หรือศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลม วันนี้ทางประกัน. Com ของเราจึงนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ใบเคลมประกัน มาฝากกันค่ะ

ใบเคลมประกัน คืออะไร?

  • ใบรับรองความเสียหายจากอุบัติเหตุ
  • ผู้ขับขี่ได้รับจากบริษัทประกันภัย
  • ใช้ยืนยันกับอู่หรือศูนย์บริการซ่อมรถ

ใบเคลมประกัน ผู้ขับขี่จะได้รับจากบริษัทประกันภัย เพื่อนำปยืนยันกับศูนย์บริการซ่อมรถหรืออู่ในเครือของบริษัทที่เอาประกันภัย ว่าบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในใบเคลมประกัน

สำหรับความคุ้มครองหากเป็น ประกันภัยประเภท 1, 2+, 3+   ผู้เอาประกันจะได้รับใบเคลมประกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดในเหตุการณ์ครั้งนั้น  แต่หากเป็นประกันภัยประเภท 2, 3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบเคลมประกันก็ต่อเมื่อรถคันที่เอาประกันเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น โดยจะได้รับจากบริษัทประกันของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด

อายุของใบเคลมประกัน?

ใบเคลมประกันหายควรทำอย่างไร?

  • แจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าเอกสารใบเคลมหาย และโทรติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อขอสำเนาใบเคลมในการนำไปใช้ซ่อมรถได้ตามปกติ

ดังนั้น ใบเคลมประกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการนำรถซ่อม สิ่งคัญกว่านั้นคือ การทำประกันรถ เพราะหากเราไม่มีประกัน หากเกิดเหตุกาณ์อะไรขึ้น เราก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล บางทีเราอาจจะยังต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับคู่กรณีอีกด้วย เพราะฉะนั้นประกันรถ ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่รถควรมี   สนใจประกันรถ คลิกเลย

Write A Comment