เมื่อพาร์ทที่แล้ว เราได้พูดถึงเรื่อง พ.ร.บ. คืออะไร?” ไปแล้ว

คิดว่าพอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้พอสมควร แต่หากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้อ่าน สามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ :  คลิก

วันนี้ ANC จะมาพูดถึงการเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันทางรถ แล้วมีพ.ร.บ. ดีอย่างไร

 

แค่มี-พรบ_0

เมื่อพูดถึง พ.ร.บ. ก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่ต่างกับประกันภัยรถ

เพราะไม่ใช่แค่เพียงกฏหมายบังคับว่าให้รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. แต่ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยง ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

 

แล้วถ้าไม่มีพ.ร.บ_0

หากตรวจพบว่า รถของท่านไม่มี พ.ร.บ. ท่านก็จะได้รับโทษทางกฎหมาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งเจ้าของรถและผู้นำรถที่ไม่มี พ.ร.บ.มาใช้

 

เปิดอัตราค่า_0

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

– เครื่องยนต์ไม่เกิน 75 CC 150 บาทขึ้นไป

– เครื่องยนต์ 75 – 125 CC 350 บาทขึ้นไป

– เครื่องยนต์ 125 – 150 CC 450 บาทขึ้นไป

– เครื่องยนต์มากกว่า 150 CC 650 บาทขึ้นไป

พ.ร.บ. รถยนต์

– รถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน 7 คน 600 บาท/ปี

– รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,100 บาท/ปี

– รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 บาท/ปี

– รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 บาท/ปี

– รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 40 ที่นั่ง เสียค่าต่อ พ.ร.บ. 3,740 บาท/ปี

– รถยนต์ไฟฟ้า 600 บาท/ปี

*ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

พ.ร.บ.รถกระบะ

– รถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน 900 บาท

– รถยนต์บรรทุก น้ำหนักเกิน 3 ตัน แต่ไม่เกิน 6 ตัน 1,220 บาท

– รถยนต์บรรทุก น้ำหนักเกิน 6 ตัน แต่ไม่เกิน 12 ตัน 1,310 บาท

– รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวมไม่เกิน 12 ตัน 1,680 บาท

– รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวมเกิน 12 ตัน 2,320 บาท

 

ประโยชน์ของ-พ.ร.บ_0

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเราสามารถเคลมอุบัติเหตุได้กับบริษัทประกันที่เราซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ดังนี้

– บาดเจ็บ สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ โดยทาง พ.ร.บ.จะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

– ทุพพลภาพ หากพิการหลังเกิดอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันจะจ่ายให้อีกจากค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาท จากข้อ 1 แต่ไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

– เสียชีวิต ถ้าเสียชีวิตทันทีหลังจากประสบอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะจ่ายเงินค่าทำศพ 35,000 บาทต่อคน แต่หากเสียชีวิตหลังจากรับการรักษาไปแล้ว (จากข้อ 1 ตามวงเงินรักษา 30,000 บาทต่อคน) ทางประกันก็จะจ่ายแบบเหมารวมไม่เกิน 65,000 บาท


อันนี้เป็นการเคลมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดของผู้เอาประกันภัย แต่หากพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ขับฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ฝั่งบริษัทประกันที่เป็นฝ่ายผิดจะรับผิดชอบแก่ผู้เสียหาย ในกรณีบาดเจ็บ รับค่าชดเชยไม่เกิน 80,000 บาท แต่หากเสียชีวิต หรือพิการ จะชดเชยเป็นเงิน 500,000 บาท

 

ขั้นตอนเคลม-พ.ร.บ_0

ผู้บาดเจ็บ หรือทายาท สามารถยื่นเรื่องขอรับค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนก็ได้ภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด และระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุ โดยเตรียมหลักฐานให้ครบ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้บาดเจ็บและเจ้าของรถ

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. สำเนาบันทึกประจำวันจากตำรวจ

  4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถ

  5. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  6. ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

สำหรับในกรณีเสียชีวิต นำเอกสาร สำเนาบันทึกประจำวันพนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้รับประกันถึงแก่ความตายจากประสบภัยจากรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ สำเนาบัตรประชาชนทายาท สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบมรณบัตร ยื่นกับทางบริษัทประกันนั้น ๆ


ซื้อพ.ร.บ. วันนี้ ต่อภาษีทันที: คลิก

Comments are closed.