ใบเคลมคือ เอกสารหลักฐานที่เราได้รับจากประกันภัย ซึ่งจะมีการระบุว่ารถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหายอะไรบ้าง วึ่งอายุความของใบเคลมนั้นมีอายุถึง 2 ปี นับจากวันที่รถยนต์คันทำประกันภัยรถยนต์เกิดเหตุและมีการแจ้งเคลม

ถึงจะมีอายุนานถึง 2 ปี แต่เราก็ไม่ควรทิ้งใบเคลมไว้นาน

เพราะเหตุผลต่อไปนี้

1.ใบเคลมสูญหาย

การเก็บเอกสารไว้เป็นเวลานานและอาจจะทำให้เราลืมว่าเก็บไว้ที่ไหน และหากใบเคลมประกันหายเรายังต้องไปแจ้งเอกสารหายที่สถานีตำรวจ โดยต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น รุ่นรถ ยี่ห้อรถ รวมถึงลักษณะความเสียหายและวันที่เกิดเหตุตามที่ได้เคยแจ้งเคลมไว้ และยังต้องส่งใบลงบันทึกประจำวันดังกล่าว ไปยังบริษัทประกันเพื่อทำเคลมประกันใหม่อีกด้วย

2.ความเสียหายของตัวรถอาจเพิ่มขึ้น

การที่สภาพรถยนต์เกิดความเสียหายร่องรอยที่เกิดเหตุอาจเพิ่มมากขึ้น เช่น เกิดสนิม หรืออาจจะเกิดความเสียหายอื่นนอกเหนือในใบเคลม ส่งผลให้อาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

3.จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ครบถ้วน

หากการเคลมล่าช้า กรณีที่อู่ซ่อมรถหรือบริษัทประกันภัยมีการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพิ่มเติมก่อนการซ่อม ตัวผู้ขับขี่อาจจะจดจำสาเหตุและรายละเอียดเล็ก ๆน้อย ๆไม่ได้ อาจทำให้ขาดประโยชน์ในจุดดังกล่าวได้

 

ดังนั้น การเคลมประกันควรรีบนำรถไปซ่อมดีที่สุดเพื่อความสะดวกและประโยชน์ของตัวเราและรถของเราเอง และอย่างไรก็ตาม การทำประกันรถยนต์ไว้ก็ดีที่สุด เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุมาเรามารถแจ้งเคลมเพื่อให้ประกันคุ้มครองรถยนต์ได้อีกด้วย

สนใจประกันรถยนต์ คลิก

 

 

 

Write A Comment