ขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ 

ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (ค่าสินไหมโควิด เจอ จ่าย จบ และ 2 in 1)

        ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2565 – 20 ม.ค. 2566

        โดยมีขั้นตอนยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าสินไหมโควิด ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการสินมั่นคงประกันภัย ขอรับชำระหนี้ได้ด้วยตัวเองผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

ยื่นผ่านออนไลน์

 

ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด จากระบบของ บจม.สินมั่นคงประกันภัย

1. เข้า Website ระบบตรวจสอบสิทธิขอรับชำระหนี้ค่าสินไหมโควิด

Link : https://bit.ly/3Dedl1E

หรือ สแกน QR Code (ด้านล่าง)

1. กรอกชื่อ-นามสกุล และ เลขบัตรประชาชน เพื่อค้นหาข้อมูล

2. Updete ข้อมูล เบอร์และE-mail ให้เป็นปัจจุบัน

3. ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด

**ท่านสามารถนำเอกสารฉบับนี้ “เพียงรายการเดียว” ใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียนระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้

1.เข้า Website ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้

 Link : https://bit.ly/3TDB5BI

หรือ สแกน QR Code (ด้านล่าง)

2. เลือกเมนู “ลงทะเบียน” (Register)

3. กดยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้

4. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน

5. ยืนยันการลงทะเบียน

 

ขั้นตอนที่ 3 : เข้าสู่ระบบระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ (Login)

1. กรอก Username และ Password

2. เลือกเมนู ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ฟ.๒๐)

3. เลือกฟื้นฟูกิจการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

4. เลือกประเภทการยื่นคำขอ “ยื่นด้วยตัวเอง (Self-Submission)”

5. ตรวจสอบข้อมูล (ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้)และ กดถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

6. เลือกประเภทมูลหนี้ (มูลหนี้ค่าสินไหมโควิดเจอ จ่าย จบ และ 2 in 1)

7. กรอกข้อมูลรายละเอียดมูลหนี้ พร้อมแนบไฟล์ “เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด”

8. ส่งคำขอรับชำระหนี้

– ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบหนี้

– กดยินยอมและส่งคำขอ (Submit Request)

**ระบบแสดง Popup ให้ยื่นยันการส่งคำขอรับชำระหนี้ (หากกด “ตกลง”แล้วจะไม่สามารถแก้ไขในระบบได้อีก)

9. เลือกชำระค่าธรรมเนียม

– Scan QR / Barcode เพื่อชำระเงินด้วย Mobile Banking (ทุกธนาคาร)

หมายเหตุ : หากไม่สามารถ Sacan ได้ ให้กด รีเฟรช อีกครั้ง

– นำใบแจ้งยอดการชำระหนี้ ชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

10. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยและ ให้ท่านกด “ยืนยันการชำระเงิน”

ระบบแสดง Popup ว่า “ท่านยื่นคำขอชำระหนี้สำเร็จแล้ว” และจะแสดงข้อมูล “เป็นเจ้าหนี้รายที่xxx”

11. เสร็จสิ้น

**ท่านสามารถบันทึกไฟล์หรือดาวน์โหลดเอกสาร ฟ๒๐ / เอกสารหลักฐานยื่นคำขอออนไลน์ และ ใบเสร็จชำระเงิน

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยละเอียด 

 

 


 

ยื่นด้วยตัวเอ

 

1. จุดบริการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของหน่วยงานราชการ ได้แก่

    • กรมบังคับคดี

   กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

   สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศไทย

 

2. จุดบริการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

   สำนักงานใหญ่ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย อาคาร 2 ชั้น 3

    สาขาของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

Link จองคิวล่วงหน้า >> https://bit.ly/3EWLMex

หรือ สแกน QR Code (ด้านล่าง)

 

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ และ สาขาของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

Write A Comment