ล้อและยางรถยนต์นับได้ว่าเป็นส่วนควบและอุปกรณ์ (ยางอะไหล่) ที่มีความสำคัญต่อตัวรถ เพราะถ้าไม่มีล้อและยางรถยนต์แล้ว  รถยนต์คงไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เมื่อใดก็ตามที่ล้อและยางรถยนต์ได้เกิดปัญหาขึ้นมาจะต้องเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกรณีรถชนเกิดความเสียหายที่ล้อและยาง

       หากท่านทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สามารถเคลมได้ โดยทางบริษัทประกันส่วนใหญ่จะคุ้มครองให้ 50 % ของราคายาง ซึ่งคิดจากการหักค่าเสื่อมของการใช้งาน เพราะยางรถยนต์ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน บริษัทจะรับผิดชอบยางรถเมื่อความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น

      บางกรณี กรมธรรม์มีการระบุเงื่อนไขพิเศษ เคลมยาง100% และ ของเหลวได้ 100% สามารถเคลมได้ตามเงื่อนใขในกรมธรรม์ อย่างเช่นแผนประกัน Luxury Campaign นอกจากจะให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังให้ความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ จ่าย 100% เต็ม  ไม่หักค่าเสื่อม 4 รายการ

  • แบตเตอรี่ (ไม่รวมถึงระบบไฮบริดและอุปกรณ์ซึ่งจะมีการหักค่าเสื่อม)

  • น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

  • วิทยุ เครื่องเสียง (ที่ติดตั้งมาจากโรงงานประกอบรถยนต์)

  • เปลี่ยนยาง กรณีเกิดอุบัติเหตุกับยางรถยนต์

 


Write A Comment