เหตุผลที่บริษัทประกันปฏิเสธการรับประกันภัย..

อยากจะทำประกันสุขภาพแต่โดนบริษัทประกันปฏิเสธการรับประกันภัย เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร วันนี้ ประกัน.com มีคำตอบให้คุณ

1. โรคร้ายแรงที่เป็นก่อนการทำประกัน เพราะถือเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือใช้เวลาในการรักษายาวนาน ต้องมีเครื่องมือเฉพาะทาง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง

2. ค่า BMI ต่ำหรือเกินกว่ามาตราฐาน  ค่า BMI คือค่าดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัว (kg) และส่วนสูง (cm) ซึ่งสามารถระบุได้ว่า ตอนนี้รูปร่างของคนคนนั้นอยู่ในระดับใด ตั้งแต่ผอมมากไปจนถึงอ้วนเกินไป สำหรับการประกันภัยสุขภาพบริษัทประกันจะพิจารณาค่า BMI ที่ 16-32 หากต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตราฐาน บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย เนื่องจากคนที่ผอมมากๆหรืออ้วนมากๆมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคได้มากกว่า

3. ภูมิลำเนา ปฏิเสธการรับการประกันภัยสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ปัตตานี
  • ยะลา
  • นราธิวาส

4. อาชีพ กลุ่มอาชีพใช้แรงงานและมีความเสี่ยงสูงสุด (ไม่รับพิจารณาประกันภัย) อาชีพที่ขับรถบรรทุก รถเครน ช่างเชื่อมโครงเหล็ก ช่างกลึง กรรมกร สตั๊นแมน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย คนงานในไร่, นา, สวน ยามพกอาวุธ พนักงานตรวจป่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (ควบคุมปราบปรามนักโทษ)

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้บริษัทประกันปฏิเสธการรับประกันภัยคุณ  แต่สำหรับใครที่ไม่เข้าข่ายจากที่กล่าวมาข้างต้น ประกัน.com ขอแนะนำว่าให้รีบทำประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพนะคะ เพราะความเสี่ยงในอนาคตคุณไม่มีทางรู้ได้ อย่ารอให้ป่วยแล้วนึกถึงประกัน เมื่อเวลานั้นมาถึงคุณอาจโดนปฏิเสธการรับประกันภัยได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก ประกัน.com

Write A Comment