“แนวคิดการเลือกซื้อประกันสุขภาพ”

ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพนั้น คุณต้องพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ให้รอบคอบเพื่อในอนาคตจะได้รับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ วันนี้ทาง ประกัน.com ขอมาให้แนวคิดในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ เพื่อช่วยให้คุณสามารถซื้อประกันได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา และได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมมากที่สุด

• ต้องเข้าใจก่อนว่าการซื้อประกันสุขภาพนั้น

เป็นการโอนย้ายความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลไปให้กับบริษัทประกันแทน โดยที่เรารับผิดชอบเพียงแค่ค่าเบี้ยประกันรายปีเท่านั้น หากในอนาคตเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ต้องเข้ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายว่าจะไปกระทบกับเงินออม

• ความเสี่ยง

หมายถึงเรื่องสุขภาพส่วนตัว โรคประจำตัว กรรมพันธุ์ ประวัติคนในครอบครัวมีโรคร้ายแรงหรือเปล่า ยิ่งคุณประเมินความเสี่ยงของคุณได้จะยิ่งเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อแผนประกันสุขภาพได้ง่ายขึ้น ทั้งคุ้มครองโดยรวมหรือเฉพราะโรคร้ายนั้น ๆ เพราะประกันเเต่ละแผนแต่ะละบริษัทครอบคลุมไม่เหมือนกัน

• สวัสดิการต่าง ๆ

ตรวจสอบว่าสวัสดิการที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้างและครอบคลุมเรื่องใดบ้าง (ประกันสังคมมีไหมตอบโจทย์คุณหรือเปล่า หรือประกันสุขภาพของเดิมคุ้มครองค่าห้องเท่านี้ อยากได้มากกว่านี้ก็ซื้อเพิ่ม) เพียงพอต่อความต้องการของคุณหรือเปล่า และหากต้องซื้อเพิ่มควรเลือกดูในส่วนที่ขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับที่มีอยู่

• ความคุ้มครองของประกัน

คุณต้องตรวจสอบความคุ้มครองของแผนประกันสุขภาพให้ดี ตั้งแต่ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าใช้จ่ายตลอดการพักฟื้นของคุณ และในปัจจุบันยังมีทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายไม่จำกัดค่ารักษาพยาบาลต่อรายการอีกด้วย

• งบประมาณ

จริงอยู่ว่าการทำประกันสุขภาพช่วยป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงินในอนาคต แต่ถ้าหากว่าคุณเลือกจ่ายเบี้ยประกันที่เกินกำลังจ่ายไหวก็จะเป็นภาระของคุณได้ เพราะฉะนั้นควรพิจารณาเลือกจ่ายค่าเบี้ยที่ไม่เดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายหลักของคุณ

Write A Comment