อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่าน ๆ มา แม้จะมีการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ทั้งจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ซึ่งหลายๆฝ่ายได้ร่วมกันออกมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย แต่ถึงอย่านั้นสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีที่ผ่าน ๆ มาก็ยังไม่ลดลง ดังจะเห็นได้จากสถิติด้านล่าง 

จะเห็นได้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อนร่วมทาง ประกัน.com ขอแนะนำ 6 วิธีที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาฝากกันค่ะ

นอกเหนือจากสิ่งที่เราปฏิบัติข้างต้นแล้ว ก็ยังมีความประมาทของผู้ใช้ท้องถนนคนอื่น การมีประกันภัยรถยนต์ไว้ก็จะช่วยลดภาระการเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามประกันเพิ่มเติม โทร 088-270-8588

Write A Comment