Tag

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

Browsing

คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับทุนประกัน เพราะนั่นคือจำนวนเงินสูงสุดที่จะได้รับ เมื่อเกิดเหตุและตัวรถเสียหาย แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน และหลายคนมักจะมองข้ามไปก็คือ “ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก”