ระยะเวลารอคอยในประกันสุขภาพ

หลังจากการทำประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันจะยังไม่สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายกรณีที่เจ็บป่วยมาก่อนการทำประกัน เพราะเหตุนี้ประกันสุขภาพจึงมีกำหนดระยะเวลารอคอยขึ้นโดยมีระยะคอย 30 วัน กรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป เช่น ไอจาม มีไข้ตัวร้อนและ 120 วัน กรณีการเจ็บป่วยโรค

  1. เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด
  2. การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์
  3. นิ่วทุกชนิด
  4. เส้นเลือดขอดที่ขา
  5. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  6. ต้อเนื้อหรือต้อกระจก
  7. ไส้เลื่อนทุกชนิด
  8. ริดสีดวงทวาร
แต่!! จะคุ้มครองทันทีในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  นั้นคือสามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลได้

Write A Comment