Category

ข่าวประกัน

Category

คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับทุนประกัน เพราะนั่นคือจำนวนเงินสูงสุดที่จะได้รับ เมื่อเกิดเหตุและตัวรถเสียหาย แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน และหลายคนมักจะมองข้ามไปก็คือ “ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โครงการทำความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ 1)

• เตรียมออกคำสั่งนายทะเบียนให้บริษัทสามารถให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย ที่โหลดแอพพลิเคชั่นแจ้งเคลมได้ • คลิ๊กเดียว-ฉับไว-อุ่นใจ ประกันมา…ปุ่มเดียวแจ้งทั้งเคลมประกันและตำรวจ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ …

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมลงนามการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

เตือนภัย! ระวังซื้อประกันภัยรถยนต์ ได้แค่กระดาษเปล่า โลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาไปมาก จนเอื้ออำนวยความสะดวกแก่มิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลป…

คปภ.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านประกันภัยในงาน CEO Insurance Forum 2018 InsurTech Center of Thailand ก่อตั้งเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยรองรับ…