Tag

นานาสาระ

Browsing

เมื่อเราได้มีการนำรถไปดัดแปลงรถยนต์ติดตั้งระบบแก๊ส LPG หรือ NGV เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันนั้น เราต้องแจ้งให้ทางบริษัทประกันภัยทราบ ไม่เช่นนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหายให้คุณตามกรมธรรม์ปกติที่เราได้ทำไว้เท่านั้น ส่วนค่าเสียหายในส่วนของชุดอุปกรณ์แก๊สนั้นเราจะไม่สามารถเคลมค่าเสียหายได้ ดังนั้นเมื่อเราทำการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ก็ให้รีบแจ้งทางบริษัทประกันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง

“พ.ร.บ.” คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ

พรบ.นี้มีผลกับทุกองค์กรทั่วโลกที่เก็บข้อมูลของคนไทย จึงไม่มีองค์กรไหนสามารถทำเพิกเฉยได้ กับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือที่เรียกกันว่า PDPA

ประกันภัยที่ให้มากกว่าที่อื่น !!! ANC: me pay เปย์ให้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ขโมยของ / รถเข้าซ่อม / ช่วยเรียกร้องค่าขาดประโยชน์