Tag

ประกันสุขภาพ

Browsing

ไข้หวัดใหญ่ เป็นเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Influenza ที่ทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่อาจรุนแรง โดยไวรัสตัวนี้จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีไข้สูงกว่า มีอาการอ่อนเพลียมากกว่าไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก ทั้งนี้ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ

อยากจะทำประกันสุขภาพแต่โดนบริษัทประกันปฏิเสธการรับประกันภัย เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร วันนี้ ที่นี่ มีคำตอบให้คุณ

ในการทำประกันทุกครั้งเราจะถูกชักจูงได้ง่าย ด้วยข้อเสนอที่หลากหลาย เช่น เบี้ยถูก แถมเยอะ ผ่อนได้ เพราะข้อเสนอเหล่านี้ทำให้เราโดนหลอกได้ง่ายๆเลยค่ะ

หลังจากการทำประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันจะยังไม่สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายกรณีที่เจ็บป่วยมาก่อนการทำประกัน เพราะเหตุนี้ประกันสุขภาพจึงมีกำหนดระยะเวลารอคอยขึ้น

การทำประกันสุขภาพเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลในยามฉุกเฉิน อีกทั้งยังเป็นการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เพราะลูกน้อยของเราคือคนที่สำคัญที่ และต้องการการดูดูแลที่ดีที่สุด ขอแนะนำประกันสุขภาพเด็ก ลูกรัก สุดคุ้ม 2018 ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า คุ้มกว่า เฉพาะ ที่นี่

พิษสุราเรื้อรัง ภัยร้ายใกล้ตัวสำหรับขาดื่ม นอกจากแอลกอฮอล์จะมีผลต่อทุกเซลล์ของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาท ยังนำพามาด้วยโรคร้าย อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ความคิด อารมณ์

วัยทำงานเป็นวัยที่อยู่ในช่วงวัยที่เราละเลยการดูแลสุขภาพ หลายคนต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ จนทำให้มีสารพัดโรคตามมา โรคร้ายที่มักเกิดกับคนทำงานออฟฟิศแบบไม่รู้ตัว