รวมแผนประกันโควิด | Covid-19
Agent ID: 2435
 
เปรียบเทียบแผนประกันโควิด Covid-19

ประกันโควิด-19 เจอ-จ่าย-จบ-รักษา-วัคซีน

จำนวนผู้สั่งซื้อ

1 , 1 1 2 , 8 5 0

แผนประกันขายดี

คลิกเลือกประเภทประกัน
slide slideเพื่อดูข้อมูล
tune799_bestseller
โคม่า
300,000บาท
ค่ารักษา
30,000บาท
ชดเชยรายได้แพ้วัคซีนวันละ (14วัน)
1,000บาท
โคม่า
100,000บาท
ค่ารักษา
5,000บาท
ชดเชยรายได้แพ้วัคซีนวันละ (14วัน)
500บาท
tune1199_bestseller
โคม่า
500,000บาท
ค่ารักษา
50,000บาท
ชดเชยรายได้แพ้วัคซีนวันละ (14วัน)
1,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
5,000บาท
โคม่า
100,000บาท
ค่ารักษา
10,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
25,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ค่ารักษา
50,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
3,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
500บาท

ตารางเทียบแผนประกัน

คลิกเลือกประเภทประกัน
slide slideเพื่อดูข้อมูล
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี เจอจ่าย ค่ารักษา โคม่าจากโควิด ชดเชยรายได้ อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
Fax Claim
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ทูนประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์,
นักบิน,พนง.บนเครื่อง
และสนามบิน
รับอายุ 1 - 80 ปี
799บาท
ซื้อเลย
- 30,000 300,000 - - 30,000 100,000 1,000/วัน (สูงสุด 14 วัน) -
1,199บาท
ซื้อเลย
- 50,000 500,000 - - 50,000 500,000 1,000/วัน (สูงสุด 14 วัน) -
1,819บาท
ซื้อเลย
- 60,000 1,000,000 - - 100,000 1,000,000 1,000/วัน (สูงสุด 14 วัน) -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี เจอจ่าย ค่ารักษา โคม่าจากโควิด ชดเชยรายได้ อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
Fax Claim
ไม่ต้องสำรองจ่าย
เอฟดับบลิวดี
ประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์
รับอายุ 1 - 60 ปี
750บาท
ซื้อเลย
- 5,000 100,000 - 50,000 15,000 100,000 500-1,000/วัน (สูงสุด 14 วัน) -
1,500บาท
ซื้อเลย
- 10,000 200,000 - 100,000 30,000 200,000 1,000-2,000/วัน (สูงสุด 14 วัน) -

*หมายเหตุ

  • - แผนประกันมีรองรับสำหรับคนไทย
  • - รับคนที่ตรวจเชื้อไวรัสโควิด และมีผลการตรวจเป็นลบได้
  • - ทุกแผนประกันมีระยะเวลารอคอย 14 วัน
  • - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของเอกสารความคุ้มครองทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อประกัน
  • - ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด สามารถสมัครประกันโควิดของทูนประกันภัยได้ โดยต้องออกจากโรงพยาบาล/คลินิก ไม่น้อยกว่า 30 วัน
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุ
กรุงเทพประกันภัย
ประกันแพ้วัคซีน
*รับทุกอาชีพ
99บาท
ซื้อเลย
100,000 - 5,000 10,000 10,000
489บาท
ซื้อเลย
500,000 - 25,000 50,000 50,000
859บาท
ซื้อเลย
1,000,000 - 50,000 100,000 100,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุ
เมืองไทยประกันภัย
ประกันแพ้วัคซีน
*รับทุกอาชีพ
99บาท
ซื้อเลย
250,000 - - 5,000 -
199บาท
ซื้อเลย
500,000 500/วัน (15 วัน) 3,000 - -
399บาท
ซื้อเลย
1,000,000 1,000/วัน (15 วัน) 5,000 - -
699บาท
ซื้อเลย
1,500,000 - - 30,000 -

*หมายเหตุ

  • - รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัน, บริษัทเมืองไทยประกันภัย รับคนต่างด้าวและชาวต่างชาติ ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
  • - จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯ โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
  • - ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
  • - ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยการแพ้วัคซีน ได้ทุกบริษัท ๆ ละ 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

รีวิวจากผู้ใช้งาน

ค้นหาเอกสารความคุ้มครองของฉัน

วิธีเช็คกรมธรรม์ของฉัน

ตรวจสอบความคุ้มครอง เช็คกรมธรรม์ได้ง่าย ๆ
พร้อมดาวน์โหลดกรมธรรม์ได้

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจใน
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด

รางวัลแห่งเกียรติยศ
นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น
ประจำปี 2562 และ 2563

ANC InsurTech จะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ “ประกัน”
สามารถเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และตรงความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านต่อไป
เลขที่ใบอนุญาต ว00039/2551 ภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) https://www.oic.or.th
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด เราดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย-ประกันภัยรถยนต์