Agent ID: 2435
 
เปรียบเทียบแผนประกันโควิด Covid-19

แผนประกันขายดี

คลิกเลือกประเภทประกัน
นอน ICU รับเงินก้อน
30,000บาท
โคม่า
900,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (14วัน)
3,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
-
โคม่า
1,000,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
2,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
25,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ค่ารักษา
50,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
3,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
500บาท
เจอจ่าย
10,000บาท
โคม่า
300,000บาท
ค่ารักษา
30,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ค่ารักษา
100,000บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุ
100,000บาท
โคม่า
100,000บาท
ค่ารักษา
5,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (14วัน)
500บาท
โคม่า
500,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (50วัน)
500บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุ
-

ตารางเทียบแผนประกัน

คลิกเลือกประเภทประกัน
slide slideเพื่อดูข้อมูล
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุ
ชับบ์ประกันภัย
ประกันแพ้วัคซีน
*รับทุกอาชีพ
160บาท
ซื้อเลย
300,000 3,000/วัน (14 วัน) 30,000 - -
ขายดี
slide
333บาท
ซื้อเลย
900,000 3,000/วัน (14 วัน) 30,000 - 3,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุ
เฉพาะผู้ที่มีประกัน
โควิด19เท่านั้น!
กรุงเทพประกันภัย
ประกันแพ้วัคซีน
*รับทุกอาชีพ
79บาท
ซื้อเลย
100,000 - 5,000 10,000 10,000
389บาท
ซื้อเลย
500,000 - 25,000 50,000 50,000
679บาท
ซื้อเลย
1,000,000 - 50,000 100,000 100,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุ
เมืองไทยประกันภัย
ประกันแพ้วัคซีน
*รับทุกอาชีพ
99บาท
ซื้อเลย
250,000 - - 5,000 -
199บาท
ซื้อเลย
500,000 500/วัน (15 วัน) 3,000 - -
399บาท
ซื้อเลย
1,000,000 1,000/วัน (15 วัน) 5,000 - -
699บาท
ซื้อเลย
1,500,000 - - 30,000 -

*หมายเหตุ

  • - รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัน, บริษัทเมืองไทยประกันภัย รับคนต่างด้าวและชาวต่างชาติ ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
  • - จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯ โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
  • - ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
  • - ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยการแพ้วัคซีน ได้ทุกบริษัท ๆ ละ 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี เจอจ่าย ค่ารักษา โคม่าจากโควิด ชดเชยรายได้ อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
Fax Claim
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ทูนประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์,
นักบิน,พนง.บนเครื่อง
และสนามบิน
พิเศษเฉพาะที่ ANC
slide
649บาท
ซื้อเลย
10,000 30,000 300,000 - 150,000 - 300,000 - -
899บาท
ซื้อเลย
5,000 50,000 500,000 - 150,000 - 500,000 - -
1,299บาท
ซื้อเลย
5,000 70,000 1,000,000 - 150,000 - 1,000,000 - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี เจอจ่าย ค่ารักษา โคม่าจากโควิด ชดเชยรายได้ อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
ต้องสำรองจ่าย
ค่ารักษา
ไทยไพบูลย์
ประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์
699บาท
ซื้อเลย
- 100,000 500,000 - 100,000 - - - -
1,199บาท
ซื้อเลย
- 100,000 1,000,000 - 200,000 - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี เจอจ่าย ค่ารักษา โคม่าจากโควิด ชดเชยรายได้ อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
Fax Claim
ไม่ต้องสำรองจ่าย
เอฟดับบลิวดี
ประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์
750บาท
ซื้อเลย
- 5,000 100,000 - 50,000 15,000 100,000 500-1,000/วัน (สูงสุด 14 วัน) -
1,500บาท
ซื้อเลย
- 10,000 200,000 - 100,000 30,000 200,000 1,000-2,000/วัน (สูงสุด 14 วัน) -

*หมายเหตุ

  • - แผนประกันมีรองรับสำหรับคนไทย
  • - รับคนที่ตรวจเชื้อไวรัสโควิด และมีผลการตรวจเป็นลบได้
  • - ทุกแผนประกันมีระยะเวลารอคอย 14 วัน
  • - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของเอกสารความคุ้มครองทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563