Agent ID: -
ประกันมอเตอร์ไซค์  >  ฝากข้อมูลติดต่อ
เช็คเบี้ยประกันรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ
ปีรถ
ยี่ห้อรถ
รุ่นรถ
ทะเบียนจังหวัด
เลือกประเภทประกัน
เช็คเบี้ยประกันรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ
ปีรถ
ยี่ห้อรถ
รุ่นรถ
ทะเบียนจังหวัด
เลือกประเภทประกัน
ตารางเทียบแผนประกันรถมอเตอร์ไซค์
เบี้ยประกัน/ปี คุ้มครองผู้เอาประกัน คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองบุคคลในรถ
วงเงินซ่อมรถ รถหาย/ไฟไหม้ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(ต่อคน)
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(ต่อครั้ง)
ทรัพย์สิน
(ต่อครั้ง)
ค่ารักษา ประกันตัวผู้ขับขี่
Bigbike
{{ item.InsShort }} ป{{ item.CoverTypeTxt.substring(1, 3) }}
{{ commar(item.Price) }}   บาท
{{ commar(item.CoverOD) }}
{{ item.CoverODDD != '' ? '(ค่าเสียหายส่วนแรก '+commar(item.CoverODDD)+')' : '' }}
{{ commar(item.CoverFire) != 0 ? commar(item.CoverFire) : '-' }}
{{ item.CoverFlood != '' ? 'น้ำท่วม '+commar(item.CoverFlood) : '' }}
{{ commar(item.CoverBI) }} {{ commar(item.CoverBT) }} {{ commar(item.CoverTP) }} {{ commar(item.CoverME) }}
(สูงสุด {{ item.CoverP }} คน)
{{ commar(item.CoverBB) }}
เบี้ยประกัน/ปี คุ้มครองผู้เอาประกัน คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองบุคคลในรถ
วงเงินซ่อมรถ รถหาย/ไฟไหม้ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(ต่อคน)
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(ต่อครั้ง)
ทรัพย์สิน
(ต่อครั้ง)
ค่ารักษา ประกันตัวผู้ขับขี่
Bigbike
{{ item.InsShort }} ป{{ item.CoverTypeTxt.substring(1, 3) }}
{{ commar(item.Price) }}   บาท
{{ commar(item.CoverOD) }}
{{ item.CoverODDD != '' ? '(ค่าเสียหายส่วนแรก '+commar(item.CoverODDD)+')' : '' }}
{{ commar(item.CoverFire) != 0 ? commar(item.CoverFire) : '-' }}
{{ item.CoverFlood != '' ? 'น้ำท่วม '+commar(item.CoverFlood) : '' }}
{{ commar(item.CoverBI) }} {{ commar(item.CoverBT) }} {{ commar(item.CoverTP) }} {{ commar(item.CoverME) }}
(สูงสุด {{ item.CoverP }} คน)
{{ commar(item.CoverBB) }}
เบี้ยประกัน/ปี ผู้เอาประกัน คู่กรณี บุคคลภายนอก
วงเงินซ่อมรถ รถหาย/ไฟไหม้ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(ต่อคน)
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(ต่อครั้ง)
ทรัพย์สิน
(ต่อครั้ง)
ค่ารักษา ประกันตัวผู้ขับขี่

ไม่พบประกันรถมอเตอร์ไซค์สำหรับรถรุ่นนี้

ประกันรถมอเตอร์ไซค์
เช็คราคาและสั่งซื้อประกันภัยรถมากกว่า 30 บริษัทประกัน
เลือกแผน
กรอกรายละอียด
และชำระเงิน
รอรับกรมธรรม์
คำถามที่พบบ่อย
ประกันมอเตอร์ไซค์เหมาะสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดขับ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเดลิเวอรี่ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่ผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์จนชำนาญแล้วก็จำเป็นต้องทำประกัน มอเตอร์ไซค์ไว้เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยประกันมอเตอร์ไซค์จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
• ใช้ส่วนบุคคล (610) หมายถึง ผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ขับขี่ทั่วไปตามปกติ
• ใช้เชิงพาณิชย์ (620) หมายถึง ผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ขับขี่ในการประกอบอาชีพ เช่น พนักงานเดลิเวอรี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
• เมาแล้วขับ
• ใช้รถแข่งขับความเร็ว
• ไม่ได้ทำใบขับขี่
• นำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
• ขับรถออกนอกพื้นที่คุ้มครองหรือออกนอกพื้นที่ประเทศไทย
• ใช้งานรถจักรยานยนต์นอกเหนือจากที่จดกรมธรรม์ไว้ เช่น นำรถส่วนบุคคลไปใช้รับจ้าง หรือใช้งานเชิงพาณิชย์
• กรณีเกิดสงคราม ปรมาณูหรือกัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิงปรมาณู
สำหรับเงื่อนไขในการรับประกันนั้นก็จะแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละแผนประกันของแต่ละบริษัท และประเภทของแผนประกัน แต่หลักๆ แล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่ประกันจะไม่คุ้มครองเลย ได้แก่
• รถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่ง
• รถมอเตอร์ไซค์ที่ตกแต่งแบบพิเศษ
• รถจักรยานยนต์ที่มีอะไหล่แพงหรือหายาก (บางกรมธรรม์)
• รถมอเตอร์ไซคเ์ก่า เสื่อมสภาพ
สามารถทำประเภทป.3+ (620) เชิงพาณิชย์ คุ้มครองค่าซ่อมสูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง สามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่
หากรถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินเรื่องการเคลมรถมอเตอร์ไซค์โดยเตรียม เอกสารต่างๆ เช่น เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ ใบขับขี่สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ภาพถ่ายความเสียหายจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมาประเมินความเสียหายและออกใบเคลมสำหรับนำเข้าศูนย์ซ่อม อย่าลืมเก็บใบเสร็จ และใบรับรถไว้เป็นหลักฐานสำหรับวันที่มารับรถมอเตอร์ไซค์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว
กรณีที่รถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง หรือผู้ขับขี่ ขี่ชนวัตถุอื่นๆ ถือเป็นอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี ประกันมอเตอร์ไซค์ประเภท ป.2+ 3+ จะไม่คุ้มครอง หากลูกค้าสนใจเลือกซื้อแผนประกันที่มีความคุ้มครองสูงขึ้น สามารถติดต่อเพื่อขอทำแผนประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 ได้ที่ โทร 02 881 1888 กด 2 หรือ แอดไลน์ @anccare
แม้ว่าผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์จะไม่มีใบขับขี่ไม่ได้พกใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุในวันที่เกิดอุบัติเหตุนั้น อย่างไรก็ตามประกันมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงให้ความคุ้มครอง แต่จะต้องหาหลักฐานสำเนา หรือรูปถ่ายมายืนยันได้ แต่หากผู้ข้บขี่ไม่เคยทำใบขับขี่มาก่อนเลยแบบนี้ประกันมอเตอร์ไซค์จะไม่ให้ความคุ้มครองใดๆ
การทำประกันมอเตอร์ไซค์เป็นเพียงการประกันภัยแบบสมัครใจ ไม่ใช่ประกันภัยภาคบังคับแบบ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ที่รถมอเตอร์ไซค์ทุกคัน ต้องมีซึ่งการทำประกันมอเตอร์ไซค์นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่แต่ละคน เนื่องจากอุบัติเหตุคือสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ แนะนำควรทำประกันมอเตอร์ไซค์ไว้ก็อุ่นใจกว่าเยอะอย่างน้อยจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
แผนประกันดังกล่าว เป็นแผนประกันพิเศษสำหรับลูกค้า ANC Broker เท่านั้น สามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่
สอบถามข้อมูลกับทางเราได้ที่ @anccare สแกนเพิ่มเพื่อนได้เลย
   หรือ โทร 02 881 1888 กด 2
ฝากข้อมูลติดต่อกลับ
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ชื่อ นามสกุล * กรุณากรอกชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ * กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
อีเมล * กรุณากรอกอีเมล กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง