แพ้วัคซีน ซื้อเลย
เปรียบเทียบแผนประกันโควิด Covid-19

รวมแผนประกัน Covid-19

slide slideเพื่อดูข้อมูล
บริษัท เบี้ยประกัน ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากไวรัสโควิด *อุบัติเหตุ โคม่าจากแพ้วัคซีนโควิด อาชีพ
อาคเนย์ประกันภัย
260บาท
ซื้อเลย
50,000 - - - 50,000 - ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์
519บาท
ซื้อเลย
100,000 - - - 100,000 - ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์
778บาท
ซื้อเลย
150,000 - - - 150,000 - ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์
1,037บาท
ซื้อเลย
200,000 - - - 200,000 - ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์
วิริยะประกันภัย
399บาท
ซื้อเลย
50,000 - 500/วัน (14 วัน) - 50,000 200,000 ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์,
การบิน, เรือ
439บาท
ซื้อเลย
- 30,000 500/วัน (14 วัน) 300,000 100,000 - ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์,
การบิน, เรือ
599บาท
ซื้อเลย
100,000 - 500/วัน (14 วัน) - 50,000 300,000 ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์,
การบิน, เรือ
เอเชียประกันภัย
365บาท
ซื้อเลย
- 50,000 500/วัน (50 วัน) 500,000 - 500,000 รับทุกอาชีพ
500บาท
ซื้อเลย
50,000 - 1,000/วัน (50 วัน) 500,000 - 500,000 รับทุกอาชีพ
1,825บาท
ซื้อเลย
- 250,000 2,500/วัน (50 วัน) 2,500,000 - 2,500,000 รับทุกอาชีพ
สินมั่นคงประกันภัย
99บาท
ซื้อเลย
20,000 - - - - - ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์,
การบิน, เรือ
199บาท
ซื้อเลย
50,000 - - - - - ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์,
การบิน, เรือ
399บาท
ซื้อเลย
100,000 - - - - - ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์,
การบิน, เรือ
กรุงเทพประกันภัย
289บาท
ซื้อเลย
10,000 20,000 - 200,000 20,000 - รับทุกอาชีพ
699บาท
ซื้อเลย
50,000 50,000 - 500,000 50,000 - รับทุกอาชีพ

*หมายเหตุ

  • - สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • - 1 คน ซื้อได้บริษัทละ 1 ฉบับ
  • - ทุกแผนประกันมีระยะเวลารอคอย 14 วัน
  • - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อประกัน