ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 FORD RANGER 2200 CC ปี 2017 โดย ธนชาตประกันภัย

ธนชาตประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ FORD RANGER 2200 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 600,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 600,000 บาท
น้ำท่วม 600,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 300,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 300,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. ประกันรถยนต์ประเภท 1 ซ่อมอู่ทั่วไป
  2. คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย
  3. รับประกันรถอายุ 2-10 ปี
  4. ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (ยกเว้นกรณีไม่ได้เกิดจากการชน/คว่ำ และ ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้)
  5. เป็นกรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
  6. รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน
  7. ไม่รับรถเก๋ง หรือรถกระบะที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น รับส่งสินค้า, รถโดยสาร, รับจ้างสาธารณะ,ให้เช่า หรือ รถกระบะที่มีการดัดแปลงเพื่อเพิ่มน้ำหนักในการบรรทุก และเป็นร้านค้าเคลื่อนที่
  8. คุ้มครองเพิ่มเติม Motor Top Up เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่ จากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี (รวมกันทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิด) ฝ่ายถูก 1,500 บาท/ครั้งฝ่ายผิด 1,500 บาท/ครั้ง
  9. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์ไม่เกิน 30วัน/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 7คน) 1500 บาท/วัน
ราคา 16,000 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -700 บาท
ยอดชำระ 15,945.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
แพ็จเกจนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4, 6, 10 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply