ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 MERCEDES-BENZ C220D AVANTGARDE 2000 CC ปี 2020 โดย เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมห้าง"

สำหรับรถ MERCEDES-BENZ C220D AVANTGARDE 2000 CC ปี 2020
ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ทุนประกัน 1,300,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 1,300,000 บาท
น้ำท่วม 1,300,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. กำหนดทุนประกันที่ 80% ของราคาตลาด
  2. รถกลุ่ม 2 ราคารถยนต์ตั้งแต่ 1,500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
  3. ยี่ห้อรุ่นที่มีทุนประกันสูงตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป โปรดติดต่อสอบถามบริษัทฯ
  4. ยี่ห้อรุ่นที่มี * โปรดติดต่อสอบถามบริษัทฯ เพื่อคำนวณเบี้ยเป็นรายๆไป
  5. อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
  6. รถเก๋งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง บุคคลเป็นเจ้าของ หรือรถนิติบุคคล (ต้องเป็นรถประจำตำแหน่ง แจ้งชื่อผู้ใช้ได้)การใช้งานไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  7. คุ้มครองภัยก่อการร้าย
  8. เริ่ม 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 **หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากทางบริษัทฯ
ราคา 44,639 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0 บาท
ยอดชำระ 45,284.51 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Copyright © 2018 prakun.com All Rights Reserved