ประกันภัยรถยนต์3+ SUZUKI CARRY 1600 CC ปี 2020 โดย

ชั้น3+ "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ SUZUKI CARRY 1600 CC ปี 2020
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 150,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 0 บาท
น้ำท่วม 0 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (3 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (3 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล
 2. รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก (รยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน)
 3. อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี
 4. รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
 5. รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
 6. คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน
 7. ไม่รับประกันภัย
 8. รถยนต์ทีใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 9. รถตู้โดยสาร
 10. รถยนต์กลุ่ม 1 จำพวก Supercar รถยนต์ที่แต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง รถมูลนิธิ รถร่วม และรถติดไซเรนทุกชนิด
 11. รถที่ไม่มีการผลิตหรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้
 12. รถยนต์นำเข้า และรถจดประกอบ
ราคา 6,200 บาท
พรบ.
+967.28 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -200 บาท
ยอดชำระ 6,967.28 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply