ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 TOYOTA VIOS 1500 CC ปี 2014 โดย สินทรัพย์ประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัย ชั้น3 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ TOYOTA VIOS 1500 CC ปี 2014
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 0 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 0 บาท
น้ำท่วม 0 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 50,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. 1. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรหัส 110 (เฉพาะกลุ่ม 3,4,5) และ รถกระบะส่วนบุคคลรหัส 320 (ขนาดไม่เกิน 4,000 กก.) และรถตู้ส่วนบุคคลรหัส 210 (ไม่เกิน 12 ที่นั่ง)

    2. รับประกันม่จำกัดอายุรถยต์

    3. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาการให้ส่วนลดประวัติดีต่อเนื่อง

    4. อัตราเบี้ยประกันภัยแคมเปญนี้ รวมส่วนลดการติดตั้งกล้องแล้ว

    5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง

ราคา 2,000 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0 บาท
ยอดชำระ 2,645.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply