ประกันภัยรถยนต์3+ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2016 โดย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ชั้น3+ "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2016
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 100,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 0 บาท
น้ำท่วม 0 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. เงื่อนไขการรับประกันภัย

  แผนประกันภัยนี้จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปี สำหรับอู่ประกัน และไม่เกิน 10 ปี สำหรับอู่ห้าง
 2. แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะ
 3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส110) คุ้มครอง 7 ที่นั่งรวมคนขัย (1+6)
 4. รถยนต์บรรทุก(รหัส320) คุ้มครอง 3 ที่นั่งรวมคนขับ (1+2)
 5. ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี
 6. ทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด (อ้างอิงจาก Sum Insured Guide)
 7. การจำแนกพื้นที่ผู้ขับขึ่ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์
 8. แผนประกันภัยนี้เป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่ และไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
 9. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้งและไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติมได้
 10. เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยฯ ที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
 11. เบี้ยประกันรวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว
 12. บริการยกรถ/ลากรถ กรณีรถเสียฉุกเฉิน / น้ำท่วม
 13. บริการจัดส่งน้ำมัน กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน
 14. บริการกุญแจสำรอง กรณีล็อครถโดยมิได้ตั้งใจ
 15. คุ้มครองค่าเปลี่ยนยาง 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุ และอายุยางไม่เกิน 2 ปี
 16. คุ้มครองค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุ และอายุแบตเตอรี่ไม่เกิน 2 ปี
 17. ค้มครองค่าเปลี่ยน สารเหลวในรถยนต์ 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุ
ราคา 6,500 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -300 บาท
ยอดชำระ 6,845.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
แพ็จเกจนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4, 6, 10 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply