ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017 โดย ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชั้น1 "ซ่อมห้าง"

สำหรับรถ TOYOTA YARIS 1200 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ทุนประกัน 350,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 350,000 บาท
น้ำท่วม 350,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. เงื่อนไขการรับประกันภัย

  ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า
 2. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เก๋ง), รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ตัน (ปิคอัพ)
 3. ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง,รถสปอร์ต, รถดัดแปลง, รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และรถเช่า
 4. ต้องตรวจสภาพก่อนการรับประกันภัยหรือมีสำเนากรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 จากที่เดิมและยังไม่หมดอายุประกันภัย มาเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ในกรณีที่ไม่มีการแสดงหลักฐานฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับประกันภัย
 5. สิทธิพิเศษ รับเงินช่วยเหลือปลอบขวัญ 5,000 บาท/ครั้ง กรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 6. จ่ายค่ายาง 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก ทำให้ยางเกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมเต็มตามมูลค่ายาง
 7. คุ้มครองทรัพย์สินภายในรถยนต์ สูงสุด 5,000 บาท/ปี กรณีที่ทรัพย์สินภายในรถยนต์ของท่านถูกโจรกรรมที่มีร่องรอยงัดแงะ(ทุบรถ)
 8. เมื่อเกิดอุบัติเหตุและค่าซ่อมสูงกว่า 70% ของทุนประกัน สามารถเลือกรับชดใช้สินไหมคืนเต็มทุนประกัหนภัยแทนการซ่อมได้ โดยทั้งนี้จะต้องแจ้งใช้สิทธิก่อนทำการซ่อม
 9. กรณีที่รถชน บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยกรถยนต์ทั่วประเทศ
 10. มั่นใจทุกครั้งในการซ่อมสี ด้วยการรับประกันการซ่อมสีตลอดอายุกรมธรรม์ ถ้าเกิดปัญหาท่านสามารถนำรถมาปรับปรุงหรือแก้ไขได้ทุกกรณี
 11. ในการณ๊ที่รถเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบกและต้องเข้าอู่ซ่อมค่าใช้จ่ายสารเหลวต่างๆ เช่นน้ำมันเครื่อง น้ำยาแอร์ ทางผู้เอาประกันภัยจะได้รับการดูแลเต็มจำนวน
 12. กรณีผู้เอาประกันถูกฟ้องศาลจากอุบัติเหตุในขณะที่ใช้รถคันที่เอาประกันภัย บริษัทฯ จะต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ บริษัทฯ จะรับผิดชอบเอง
 13. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายอันเกิดจากการก่อการร้าย
 14. บริการช่วยเหลือรถเสียบนท้องถนนตลอด 24 ชม.
 15. สิทธิพิเศษข้างต้นต้องเกิดจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นี้.
ราคา 20,500 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -900 บาท
ยอดชำระ 20,245.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
แพ็จเกจนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 6 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply